Hlavní informace

Společnost Plzeňské energetické závody a.s. je dodavatelsko - inženýrská společnost, která se zabývá dodávkami předizolovaných potrubních systémů pro dálkové vedení tepla a chladu a realizacemi energetických staveb jako jsou horkovody, parovody, kotelny a výměníkové stanice.

Společnost Plzeňské energetické závody a.s. je výhradním zástupcem pro ČR:

Brugg Rohrsystem AG, výrobce flexibilního a pevného předizolovaného potrubí www.pipesystems.com pro ČR.

FW- Stahlmantelrohr, Celle, Německo – výrobce parního vakuovaného potrubí „ocel v oceli“ www.fw-gmbh.de .

Pro svou činnost využíváme dlouholeté zkušenosti svých zaměstnanců s budováním tepelných sítí s použitím různých systémů předizolovaného potrubí. Spolupracujeme se zkušenými odborníky jak v projektování, tak v montáži těchto systémů.

Dbáme na udržování a neustálé zdokonalování systému jakosti pro zabezpečení trvalých podmínek při dosahování vysoké úrovně realizovaných zakázek.

Klademe důraz na získávání poznatků ze stálého sledování vývojových trendů v tepelné energetice nejen u nás ale i v zahraničí.

© 2010 Plzeňské energetické závody a.s.
e-mail: info@plez.cz