Předizolované potrubí Brugg

Pevné potrubí

Brugg Premant

Ocelový předizolovaný potrubní systém pro bezkanálový rozvod tepla a chladu s izolací PUR a plášťem z HDPE s monitorovacím systémem typ Nordic nebo Brandes.
Provozní teplota: max. 140°C ( krátkodobě 160°C)
Provozní tlak: PN 25
Dimenze: DN 20 – 1000
Dodávka: v tyčích 6,12m
Aplikace: bezkanálové podzemní páteřní a sekundární rozvody tepla a chladu, doprava technických kapalin vyžadujících tepelnou izolaci.

Ocelový předizolovaný potrubní systém pro venkovní rozvod tepla a chladu s izolací PUR s plášťem ze spiro pozin. plechu s monitorovacím systémem typ Nordic nebo Brandes.
Provozní teplota: max. 140°C ( krátkodobě 160°C)
Provozní tlak: PN 25
Dimenze: DN 20 – 1000
Dodávka: v tyčích 6,12m
Aplikace: Venkovní a vnitřní nadzemní páteřní a sekundární rozvody tepla a chladu, doprava technických kapalin vyžadující tepelnou izolaci.

Obrázky
Premant

Flexibilní (Ohebné) potrubí

Brugg Casaflex

Ocelový flexibilní předizolovaný potrubní systém pro bezkanálový rozvod tepla a chladu, medionosná trubka vlnovconá z nerez. oceli, izolace PIR pěna, samokompenzační, samoodvzdušňovací s monitorovacím systémem typ Nordic/Brandes.
Provozní teplota: max. 160°C ( krátkodobě 180°C)
Provozní tlak: PN 16, PN 25
Dimenze: DN 20 – 100
Dodávka: v rolích
Aplikace: bezkanálové podzemní primární a sekundární rozvody tepla a chladu, domovní přípojky, možnost pokládky nejkratší trasou samokompenzační, pokládka v případě složitých sítí, lze provést zapytlování potrubí -samoodvzdušňovací.

Obrázky
Brugg Calpex

Polyethylenový ( PEX-a) flexibilní předizolovaný potrubní systém pro bezkanálový rozvod tepla, medionosná trubka síťovaný polyethylen, izolace PUR pěna, samokompenzační s monitorovacím systémem typ Nordic/Brandes na objednávku ( min. množství 500m/ dimenze).
Provozní teplota: max. 95°C
Provozní tlak:PN 6, PN 10
Dimenze: DN 20 – 125
Dodávka: v rolích
Aplikace: bezkanálové podzemní sekundární rozvody tepla a TUV, domovní přípojky, možnost pokládky nejkratší trasou samokompenzační, ohebné

Obrázky
Brugg Calcopper

Měděný flexibilní předizolovaný potrubní systém pro bezkanálový rozvod tepla, medionosná trubka měď, izolace PUR pěna, s monitorovacím systémem typ Nordic/Brandes na objednávku ( min. množství 500m/ dimenze).
Provozní teplota: max. 120°C
Provozní tlak: PN 16
Dimenze: Uno DN 10 – 32, Duo DN 10-25
Dodávka: v rolích
Aplikace: bezkanálové podzemní sekundární rozvody tepla a TUV, domovní přípojky, možnost pokládky nejkratší trasou, ohebné

Obrázky
Brugg Flexwell

Ocelový flexibilní předizolovaný potrubní systém pro bezkanálový rozvod tepla a chladu, medionosná trubka vlnovconá z nerez. oceli, izolace PIR pěna, samokompenzační, samoodvzdušňovací s monitorovacím systémem typ Nordic/Brandes.
Provozní teplota: -170°C - + 150°C
Provozní tlak: PN 25
Dimenze: DN 20 – 150
Dodávka: v rolích
Aplikace: bezkanálové podzemní primární a sekundární rozvody tepla a chladu, v případech zatížení těžkou dopravou , možnost pokládky nejkratší trasou samokompenzační , pokládka v případě složitých sítí,lze provést zapytlování potrubí -samoodvzdušňovací.

Obrázky
Brugg Eigerflex

Polyethylenový ( PE100) flexibilní předizolovaný potrubní systém pro bezkanálový rozvod studené pitné vody, medionosná trubka polyethylen, izolace PUR pěna, el. ochrana proti zamrznutí samokompenzační s monitorovacím systémem typ Nordic/Brandes
Provozní teplota: max. 30°C
Provozní tlak: PN 16
Dimenze: DN 20 – 100
Dodávka: v rolích
Aplikace: bezkanálové podzemní rozvody studené pitné vody, možnost pokládky nejkratší trasou samokompenzační, ohebné

Obrázky
Brugg Lunarflex

Flexibilní předizolovaný potrubní systém pro rozvod tepla, medionosná trubka měď/spec. ocel, izolace CFC-free EPDM pěna, vnější plášť UV odolné vlákno s výstuhou ocelovým drátem ( ochrana proti proklování ptáky)
Provozní teplota: max. 180°C
Provozní tlak: PN 6
Dimenze: měď DN 8 – 15, spec. ocel DN 16-25
Dodávka: v rolích
Aplikace: rozvod mezi solárním kolektorem a výměníkem/akumulační nádobou , možnost pokládky nejkratší trasou, ohebné, samokompenzační

Obrázky


Další produkty a technické informace naleznete zde www.pipesystems.com.

© 2010 Plzeňské energetické závody a.s.
e-mail: info@plez.cz